GOST Belgelendirme

Sertifika Neden Gereklidir ?

Eğer Rusya'ya ihracat için çalışıyorsanız, gereklidir. Çünkü bu pazarın özelliklerinden biri de ISO 9000 serisi Kalite sistemlerinin pek tanınmamış olması ve Rusya'nın kendi Kalite Sertifikasına ( GOST-R ) önem verilmesidir.

Temel olarak, sertifika ihtiyacı 2 şekilde ortaya çıkmaktadır: 1. Gümrüklerde; 2. İç Piyasada.

3 Yıllık Seri Üretim Sertifikası Nedir ?

Gosstandart tarafından akredite edilmiş ( Yetkisi kabul edilmiş ) kuruluşlar eliyle 3 yıllık bir dönemde yapılacak seri üretimin Rusya'da satılabilmesi için verilen belgedir. Bu belgenin görünümü de diğerleri ile aynı olmakla birlikte işlevi farklıdır.

Sertifika Özellikleri :

 • Rusya içi veya dünyadaki herhangi bir firmaya verilebilir.
 • Sertifikayı veren kuruluşun temsilcileri üretim yerinde inceleme yaptıktan sonra verilir.
 • Seri üretime yöneliktir. Sertifika üzerinde adı geçen ürünler için geçerli, aynı fabrikanın diğer ürünleri için geçerli değildir.
 • Hem girişten başlayarak üretim sistemi incelenir, hem belirlenmiş ürünlerden detaylı olarak söz edilir, hem de üretim ve kullanımda hijyenik özellikler aranır. Bir anlamda ISO, TSEK ve CE karışımı özelliğindedir.
 • ISO Belgesinin mevcudiyeti sertifika çıkmasını kolaylaştırmaktadır.
 • Geçerlilik süresi 3 yıldır. Ancak sertifika merkezi gerek gördüğünde her yıl inceleme yapabilir.Bunun için firmadan işbirliği yapacağına ve masrafları karşılayacağına dair peşin taahhütname alınır.
 • Bu belge, seri üretim için ancak sadece 1 yıl süre için verilir. Bu belgenin verilebilmesi için ;

1 yıllık Seri Üretim Sertifikası Nedir ?

 • Türkiye'ye ( veya başka ülkeye ) uzman ziyareti gerekmez ve bununla ilgili masraflar yapılmaz.
 • Numune gereklidir. ( Taşınamayan bazı ürünlerde numune yerine teknik dökümanlarla iş çözümlenebilmektedir.)
 • Firmanın yasal adı, adresi, ticaret sicilden alınacak faaliyet belgesi ve bunların tercümeleri gereklidir.
 • Bu tür belgenin kullanım olarak süresi haricinde 3 yıllık belgeden hiçbir farkı yoktur.

Parti Bazında ( 1 seferlik ) Sertifika Nedir ?

 • Özellikle Rusya'ya devamlı mal satmayıp zaman zaman sevkiyat yapan üreticiler bu tür belge alabilirler.
 • Genellikle numune olmadan bazı teknik ve idari dökümantasyonla bu iş çözümlenebilmektedir. Alınma süresinin kısa oluşu ve ekonomik olması sebebiyle Rusya'ya her zaman sevkiyat yapmayan firmalar için uygundur. Ancak bu belge, sadece ithalatçı bir Rus Firması adına çıkarılabilir. Bu nedenle başka Rus alıcılara yapılan satışlarda kullanılamaz.

 

Bu belgenin alınabilmesi için aşağıdaki evraklar gereklidir :
 • Sertifikalanacak ürünlerin tam olarak listesi.
 • Sertifikalanacak ürünlerin G.T.İ.P. Kod numaraları,
 • Sertifikalanacak ürünlerin sevkiyat miktarları,
 • İthalatı yapan Rus Firmasının imza, kaşe ve vergi numaralarının alınabilmesi için gerekli koordinatların verilmesi.
 • İhracat Sözleşmesi fotokopisi,
 • Fatura ( Invoice) fotokopisi. Bazı durumlarda aynı inşaat malzemesi için değişik OKP kodları ( Rusya iç tanımlama istatistik kodlaması) kullanılarak o malzemeyi "inşaat malzemesi"  veya "kimyasal madde" olarak belgelendirmek mümkündür.

GOSSTROY Sertifikası Nedir ?

İnşaat Malzemeleri için Rusya İnşaat Bakanlığına bağlı kuruluşlar eliyle verilen kalite belgesidir. İşleyiş ve prosedür olarak GOST Belgesi ile aynı mevzuata tabidir.

Bazı durumlarda aynı inşaat malzemesi için değişik OKP kodları ( Rusya iç tanımlama istatistik kodlaması) kullanılarak o malzemeyi "inşaat malzemesi"  veya "kimyasal madde" olarak belgelendirmek mümkündür.

Hijyen Sertifikası Nedir ?

Moskova'da Sağlık Bakanlığına bağlı akredite (yetkili) laboratuarlarda yapılan testler sonucu verilen ve maddelerin kimyasal bileşimlerini; ayrıca bu bileşimlerin Rus sağlık normları dahilinde olduğunu belgeleyen sertifikalardır. Bu belge, GOST Belgesi alınırken eğer normatif dökümanlarda GOST'a ön şart olarak alınması yazılmışsa deney yaptırılarak alınır.