Su Ayak İzi

Su Ayakizi Bileşenleri

Yeşil su ayak izi, toprağın kök bölgesinde depolanan ve bitkiler tarafından buharlaştırılan, aktarılan veya dahil edilen yağıştan gelen sudur. Özellikle tarım, bahçecilik ve ormancılık ürünleri ile ilgilidir.

 

 

 

Mavi su ayak izi, yüzey veya yeraltı suyu kaynaklarından elde edilen ve buharlaştırılan, bir ürüne dahil edilen veya bir su kütlesinden alınan ve diğerine geri dönen veya farklı bir zamanda iade edilen sudur. Sulanan tarım, sanayi ve evsel su kullanımının her biri mavi su ayak izine sahip olabilir.

 

 

 

Gri su ayak izi, belirli su kalitesi standartlarını karşılamak için kirleticileri özümsemek için gereken tatlı su miktarıdır. Gri su ayak izi, bir tatlı su kaynağına doğrudan bir boru yoluyla veya dolaylı olarak topraktan, geçirimsiz yüzeylerden veya diğer yaygın kaynaklardan akan veya sızıntı yoluyla tahliye edilen nokta kaynaklı kirliliği dikkate alır.

 

Doğrudan Ve Dolaylı Su Ayak Izi

Su ayak izi, bir süreç, ürün, şirket veya sektörün hem doğrudan hem de dolaylı su kullanımına bakar ve tedarik zincirinden son kullanıcıya kadar tüm üretim döngüsü boyunca su tüketimini ve kirliliği içerir.

Birey ya da toplum, bir ulus ya da tüm insanlık tarafından tüketilen tüm mal ve hizmetleri üretmek için gereken su miktarını ölçmek için su ayak izini kullanmak da mümkündür. Bu, doğrudan bireyler tarafından kullanılan su olan doğrudan su ayak izini ve dolaylı su ayak izini de içerir - tüketilen tüm ürünlerin su ayak izlerinin toplamı.
 

Su Ayak İzi Standartları ve Metodolojileri

Su Ayakizi hesaplamaları ve raporları “ISO 14046 Çevre yönetimi - Su ayak izi - İlkeler, gereksinimler ve kılavuz ilkeler” uyarınca yürütülür. Su Ayak İzleri, bağımsız doğrulama kuruluşları tarafından doğrulanabilir.