Yönetim Sistemi Eğitimleri

QSI 25.03.2019 tarihi itibari ile CQI IRCA 6023829 numaralı TVE International Academy Pvt. Ltd. ile aşağıdaki eğitim konularında çözüm ortaklığı anlaşması yapmıştır.

Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitim Kodu
QMS-STD-01
Eğitim Adı
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Eğitim Süresi
2 Gün (16 Saat)
Ön Şart
-
Kimler Katılabilir
 • Şirketlerinde ISO 9001 kalite yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
 • Danışmanlar
İçerik
 • Temel terim ve kavramların açıklanması
 • Kalite Kavramı
 • Standardın gelişimi
 • PUKO Döngüsü
 • Kalite yönetim prensiplerinin açıklanması
 • Risk Tabanlı Yaklaşım
 • Kuruluş Bağlamı ve ilgili taraflar kavramı
 • Süreç yaklaşımı
 • Liderlik ve Yönetim
 • Yetkinlik, Yeterlilik, Farkındalık
 • Dokümante Edilmiş Bilgi Kavramı
 • Operasyonel Kontrol, Performans İzleme ve Ölçme
 • Sürekli İyileşme
 • Pratik çalışmalar

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitim Kodu
EMS-STD-01
Eğitim Adı
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Eğitim Süresi
2 Gün (16 Saat)
Ön Şart
-
Kimler Katılabilir
 • Şirketlerinde ISO 14001 çevre yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
 • Danışmanlar
İçerik
 • Temel terim ve kavramların açıklanması
 • Standardın gelişimi
 • PUKO Döngüsü
 • Risk, Etki Boyut Analizi
 • Kuruluş Bağlamı ve ilgili taraflar kavramı
 • Yasal Şartlar ve Takibi, Acil Durumlar
 • Liderlik ve Yönetim
 • Yetkinlik, Yeterlilik, Farkındalık
 • Dokümante Edilmiş Bilgi Kavramı
 • Operasyonel Kontrol, Performans İzleme ve Ölçme
 • Sürekli İyileşme
 • Pratik çalışmalar

 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitim Kodu
FSMS-STD-01
Eğitim Adı
ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Eğitim Süresi
2 Gün (16 Saat)
Ön Şart
-
Kimler Katılabilir
 • Şirketlerinde ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
 • Danışmanlar
İçerik
 • Temel terim ve kavramların açıklanması
 • Standardın gelişimi
 • Gıda Güvenliği yönetim prensiplerinin açıklanması
 • Kuruluş Bağlamı ve ilgili taraflar kavramı
 • Liderlik ve Yönetim
 • Yetkinlik, Yeterlilik, Farkındalık
 • Dokümante Edilmiş Bilgi Kavramı
 • OGP, KKN
 • Tehlike Tanımlama
 • HACCP Planları
 • Doğrulama
 • Gıda Güvenliği

 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitim Kodu
ISMS-STD-01
Eğitim Adı
ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Eğitim Süresi
2 Gün (16 Saat)
Ön Şart
-
Kimler Katılabilir
 • Şirketlerinde ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
 • Danışmanlar
İçerik
 • Temel terim ve kavramların açıklanması
 • Bilgi Güvenliği Kavramı
 • Risk Tabanlı Yaklaşım
 • Kuruluş Bağlamı ve ilgili taraflar kavramı
 • Varlık Yönetimi
 • Erişim Kontrolü
 • Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Yönetimi 
 • EKA Kontroller
 • Uygulanabilirlik Bildirgesi
 • Liderlik ve Yönetim
 • Yetkinlik, Yeterlilik, Farkındalık
 • Dokümante Edilmiş Bilgi Kavramı
 • Sürekli İyileşme
 • Pratik çalışmalar

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitim Kodu
ISG-STD-01
Eğitim Adı
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Eğitim Süresi
2 Gün (16 Saat)
Ön Şart
-
Kimler Katılabilir
 • Şirketlerinde ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
 • Danışmanlar
İçerik
 • Kavramlar ve Tanımlar, (kaza, olay v.b)
 • Sağlık ve Güvenlik Yasaları – Mevzuat
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Değerlendirilmesi
 • Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
 • ISO 45001’in Analizi
 • Risk Değerlendirme Prosesi
 • Kuruluş Bağlamı ve ilgili taraflar kavramı
 • Süreç yaklaşımı
 • Liderlik ve Yönetim
 • Yetkinlik, Yeterlilik, Farkındalık
 • Dokümante Edilmiş Bilgi Kavramı
 • Operasyonel Kontrol, Performans İzleme ve Ölçme
 • Sürekli İyileşme
 • Pratik çalışmalar

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitim Kodu
EnMS- STD-01
Eğitim Adı
ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Eğitim Süresi
2 Gün (16 Saat)
Ön Şart
-
Kimler Katılabilir
 • Şirketlerinde ISO 50001 kalite yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
 • Danışmanlar
İçerik
 • Temel terim ve kavramların açıklanması
 • Standardın gelişimi
 • Enerji yönetim prensiplerinin açıklanması
 • Risk Tabanlı Yaklaşım
 • Kuruluş Bağlamı ve ilgili taraflar kavramı
 • Liderlik ve Yönetim
 • Yetkinlik, Yeterlilik, Farkındalık
 • Dokümante Edilmiş Bilgi Kavramı
 • Enerji Gözden Geçirme
 • Enerji Ölçüm Noktası
 • Enerji Performans Göstergesi
 • Enerjinin izlenmesi, ölçülmesi, analizi ve performans değerlendirilmesi
 • Enerji Referans Çizgisi kavramı
 • Enerji verilerinin toplanmasının planlanması
 • Yasal gerekliliklere uygunluğun değerlendirilmesi ve diğer gereklilikler
 • Sürekli İyileşme
 • Pratik çalışmalar