2020 Yılı Doğrulama Ücretleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sera Gazı Doğrulama Yönetmeliği kapsamındaki 01 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 dönemini kapsayan doğrulama işlemleri için asgari günlük ücret 2.943 TL olacaktır.

Doğrulama sözleşmesi yapacak kuruluşların belirtilen günlük ücrete uygun sözleşme yapmaları gerektiğini kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.