Covid-19 Virüsü Bilgilendirme

Değerli Firma Yetkilileri, Ülkece içinde bulunduğumuz COVID-19 salgınının vahim bir şekilde ilerlemesinden dolayı önümüzdeki günler hepimiz için belirsizliğini korumaktadır. Bu süreçte ferdi olarak önlemlerimizi aldığımız gibi şirket olarak ta bazı önemler aldık. Bu doğrultuda;

Sera Gazı Doğrulama hizmeti verdiğimiz müşterilerimizin 16.03.2020-30.03.2020 arasında ki saha ziyaretleri iptal edilerek saha ziyareti biten müşterilerimizin doğrulama çalışmaları home ofis olarak evlerimizden devam etmiştir. Ancak görüyoruz ki bu tarih aralığı COVID-19 ile baş etmek için yeterli olmayacaktır. O yüzden süresiz olarak tüm planlanmış ya da henüz planlanmamış saha ziyaretlerimiz iptal edilmiştir. Konu ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından doğrulanmış raporların teslim tarihi 22.05.2020 olarak değiştirilmiş olup gelişmeler hakkında bilgilendirme gerek web sitemiz gerek e-mail ile yapılacaktır.

Sistem Belgelendirme hizmeti verdiğimiz mevcut müşterilerimizin gözetim ve yeniden belgelendirme denetimlerine IAF MD 4 :2018 “Tetkik / Denetim için Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin  (ICT) kullanılması için IAF zorunlu dokümanı"nın gereklerine uygun uzkatan denetim tekniği ile devam edilecektir. 

QSI Belgelendirme olarak IAF ID 3:2011 "Akreditasyon Kuruluşlarını, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarını ve Belgelendirilmiş Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Olayların veya Durumların Yönetimi" dokümanı doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

Sağlıklı günler dileriz

Okay KAYHANLI

16.03.2020