Sera Gazı Doğrulaması Ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 16 Mart 2020 tarihinde yapılan aşağıdaki duyuruya istinaden Doğrulanmış Sera Gazı Emisyon Raporlarının Bakanlığa son teslim tarihi olan 30 Nisan ertelenerek 22 Mayıs olarak güncellenmiştir. Duyurunun tam metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Kamuoyuna duyurulur

Okay KAYHANLI

16.03.2020

Sayın Yetkili;

17/05/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında son günlerde dünyada etkili olan Yeni Koronavirüs salgını sebebiyle, tedbir amaçlı, çalışan sayılarında kısıtlamaya gidildiği, bu sebeple doğrulama denetimlerinin sağlıklı yapılamayacağı değerlendirilmektedir. Söz konusu yönetmeliğin 7. Maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca "EK-1'de yer alan faaliyetleri yürüten işletmeciler, her yıl 30 Nisan tarihine kadar bir önceki yılın 1 Ocak ? 31 Aralık tarihleri arasında izlenen sera gazı emisyonlarını Bakanlığa raporlamak zorundadır" hükmü yer almaktadır. Ülkemizin salgını önlemek amacıyla aldığı tedbirler kapsamında; "Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda bu süreyi en fazla bir aya kadar uzatabilir." hükmü gereği 30 Nisan tarihi referans alınmak üzere, doğrulanmış sera gazı emisyonu raporlarının Bakanlığımıza iletilme tarihinin 22 Mayıs 2020'ye kadar ertelenmesi uygun mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinize..