ISO 14001 ÇYS

ISO 14001 Nedir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurmak ve uygulamak isteyen kuruluşlar için gerekli olan şartların belirtildiği uluslar arası bir standarttır.

Standart bir kuruluşun asgaride uyması gereken ÇYS proseslerini tanımlamaktadır. ISO 14001 standardı bir ürün standardı niteliğinde olmayıp kuruluşun çevre sistemine yönelik bir standarttır.

ISO 14001:2015 Belgelendirme Süreci Nasıl Yürür?

Öncelikle almış olduğunuz belgelerin uluslar arası geçerliliğinin olabilmesi için belgenin Akredite bir kurum tarafından düzenlenmesi, belgeyi düzenleyen kurumun akredite olduğu teşkilatın IAF üyesi ve ilgili standartta yetkilendirilmiş olması gereklidir.

Belgelendirme için öncelikle belgelendirme kuruluşuna başvuru yapılması ile süreç başlayıp, teklifin onaylanmasının ardından 2 aşamalı bir denetim planlaması yapılmaktadır. Aşama 1 denetiminde kuruluşun mevcut statüsü, prosesleri, yasal şartlar ve doküman yapısı kuruluş sahası veya ofis ortamında masa başında incelenmekte olup Aşama 1'de tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesinin ardından kuruluş sahasında Aşama 2 denetimleri yapılmaktadır.

Denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların kapatılması ile ilgili süreç denetim raporları ile tarafınıza sunulmaktadır. QSI prosedürleri uyarınca belgelenin düzenlenebilmesi veya devamını sağlanması için küçük uygunsuzluklar için 180 gün içerisinde tarafımıza uygunsuzluk için planladığınız düzeltme ve düzeltici faaliyetleri yollamanız, büyük uygunsuzluklar için ise 180 gün içerisinde uygunsuzluğu tamamen ortadan kaldırmanız gerekmektedir.

Denetim ekip lideri tarafından hazırlanan raporun denetimden sonra QSI'a iletilmesinin ardından Belgelendirme Komitesi'nin yapacağı inceleme sonucuna göre belgelendirme kararı verilerek belge yayınlanmaktadır.

ISO 14001:2015 Denetim Ücretleri Ne Kadardır?

Belgelendirme ile ilgili ücretler tesis çalışan sayısı, faaliyet konusu, vardiya sayısı, daha önce  belgeli olup olmadığı, entegre bir denetim talebinin olup olmadığı gibi kriterler göz önüne alınarak IAF MD5, 11 gibi zorunlu dokümanlarına göre belirlenecek olan denetim gün sayısı üzerinden yapılır. Başvuru Formumuzu doldurup tarafımıza ulaştırmanız durumunda kurumunuz adına gerekli ücretlendirme yapılarak tarafınıza sunulacaktır.