ISO 50001 EnYS

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

- Uygulamaya konulan projeler yardımıyla enerji tüketimini azaltır.
- Enerjiden kaynaklanan masrafları kontrol altında tutar ve azaltır.
- Mevcut cihaz ve ekipmanların kullanımını kontrol altında tutar.
- Enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilmesini sağlar.
- Verimliliğin artırılması ve yasalara uygunluğu sağlar.
- İsraftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisini azaltır.
- Enerji bilinci ile ilgili olarak toplum içinde saygınlığı arttırır.
- Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında katkı sağlar.
- Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu halinde kaynak tasarrufu sağlar.

ISO 50001 Standardı'nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, her tip ve büyüklükte organizasyonun, özel ya da kamu kuruluşlarının, hizmet ya da üretim sektöründe faaliyet gösteren her kuruluşun uygulamasına müsait bir yapıda oluşturulmuştur. Enerji bağlantılı çalışan kuruluşları ise doğrudan ilgilendirmektedir.